Komunální a zahradní technika

Dotace na nákup elektromobilů

podání žádostí do konce března 2016, plnění do prosince 2018

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo Výzvu č. 13/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

Další informace Vám rádi podáme formou osobní konzultace.

Soubory:
Eurogreen_-_letak_A4_dotace_Mega_10-16.jpg1.6 M